Hoe gaat de stichting te werk

Elke euro die door ons wordt ingezameld komt voor de volle 100% ten goede aan de projecten in Sri Lanka. Reis- en verblijfkosten betalen wij uit onze eigen zak. Meestal wordt er bij Ruzain, onze Sri Lankaanse vriend, gelogeerd zodat het directe contact met de lokale bevolking aanwezig is. De projecten zijn meestal kleinschalig maar enorm nuttig en vooral die personen of projecten worden uitgevoerd die bij de grotere instanties geen schijn van kans hebben.. Alle projecten moeten uitgevoerd worden tijdens onze bezoeken zodat wij direct kunnen controleren of daadwerkelijk alles ten goede komt aan de desbetreffende personen. Mochten er projecten dusdanig groot zijn of veel tijd kosten dan is Ruzain onze aangewezen persoon om het project te begeleiden of af te ronden, onder onze supervisie. Bij volgende bezoeken worden die projecten dan bezocht en onderzocht zodat wij u in alle eerlijkheid kunnen vertellen dat wederom elke euro aan de Srilankaanse bevolking besteed is. Een paar keer per maand hebben wij contact met Ruzain. Tijdens deze contacten horen we hoe alles loopt en vertelt hij over eventuele nieuwe projecten die we kunnen ondersteunen.

Door het vele werk van ons in Galle en omgeving en onze bezoeken zijn veel mensen  op de hoogte dat er jaarlijks Hollanders overkomen om hulp te bieden. Ruzain maakt een schifting en zo komen er elk jaar weer leuke projecten op ons af. Als we in Sri Lanka zijn wordt er een keuze gemaakt welk project er ondersteund wordt. Ook zijn we inmiddels bekend bij verschillende overheidsambtenaren. Elk jaar hebben we een gesprek met deze mensen waarna we zelf de door deze ambtenaren opgedragen projecten bezoeken om te beoordelen of ze wel of niet ondersteund worden. Tijdens ons verblijf  bij Ruzain thuis staat er een hele groep mensen klaar om ons te helpen. Indienen van overheidsaanvragen voor bijvoorbeeld wateraansluitingen, chauffeurs ( Srilankaanse verkeer is werkelijk dramatisch), boodschappenjongens, fysieke krachten enz. enz. Kortom :Pa en ik staan niet alleen en hebben al een aardig netwerk om ons heen gebouwd.